این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
  

................................................
 
 

مهندس رزاق بلوری افشاردکتر محمدرضا عصاری

دکتر سیدآرش سید شمس طالقانی  

دکتر سید محمدحسین شریفی  

دکتر جاماسب پیرکندی  

دکتر مصطفی مافی  

دکتر رامین قاسمی اصل
 

 
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

چاپ مجلات برگزیده در مجله علمی پژوهشی دانش و فناوری هوافضا

طی هماهنگی های به عمل آمده بین کمیته علمی کنفرانس مکانیک و هوافضا با کمیته علمی نشریه‌ علمی-پژوهشی دانش و فناوری هوافضا، مقالات برتر کنفرانس در محورهای مربوط به موضوعات مرتبط با هوافضا در مجله وزین علمی و پژوهشی دانش و فناوری هوافضا به صورت رایگان به چاپ خواهد رسید.

طی هماهنگی های به عمل آمده بین کمیته علمی کنفرانس مکانیک و هوافضا با کمیته علمی نشریه‌ علمی-پژوهشی دانش و فناوری هوافضا، مقالات برتر کنفرانس در محورهای مربوط به موضوعات مرتبط با هوافضا در مجله وزین علمی و پژوهشی دانش و فناوری هوافضا به صورت رایگان به چاپ خواهد رسید. بر این اساس مقالاتی که در محورهای علوم و فناوری هوافضا، از منظر کمیته علمی کنفرانس برای چاپ در مجله علمی-پژوهشی مناسب تشخیص داده شوند در نشریه‌ علمی پژوهشی دانش و فناوری هوافضا به چاپ خواهند رسید.
astjournal.com


بازگشت1395/04/28
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !