این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
  

................................................
 
 

مهندس رزاق بلوری افشاردکتر محمدرضا عصاری

دکتر سیدآرش سید شمس طالقانی  

دکتر سید محمدحسین شریفی  

دکتر جاماسب پیرکندی  

دکتر مصطفی مافی  

دکتر رامین قاسمی اصل
 

 
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اعلام لیست سخنرانان کنفرانس توسط دبیر خانه

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم می رساند اسامی سخنرانان کنفرانس به سرح زیر می باشد لذا آندسته از شرکت کنندگانی که اسامی آنها در لیست زیر می باشد می بایست پاور پوینت سخنرانی خود را آماده و در روز کنفرانس همراه داشته باشند.سایر عزیزانی که نام آنها در لیست نیست در صورت حضور می بایست پوستر تهیه و ذر روز کنفرانس همراه داشته باشند.

 به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم می رساند اسامی سخنرانان کنفرانس به سرح زیر می باشد لذا آندسته از شرکت کنندگانی که اسامی آنها در لیست زیر می باشد می بایست پاور پوینت سخنرانی خود را آماده و در روز کنفرانس همراه داشته باشند.سایر عزیزانی که نام آنها در لیست نیست در صورت حضور می بایست پوستر تهیه و ذر روز کنفرانس همراه داشته باشند.
بازگشت1396/02/18
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !