این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
  

................................................
 
 

مهندس رزاق بلوری افشاردکتر محمدرضا عصاری

دکتر سیدآرش سید شمس طالقانی  

دکتر سید محمدحسین شریفی  

دکتر جاماسب پیرکندی  

دکتر مصطفی مافی  

دکتر رامین قاسمی اصل
 

 
صفحه اصلی > کمیته علمی
.: کمیته علمی


دکتر محمدرضا عصاری (دبیر علمی کنفرانس)
( رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور)


دکتر سید آرش سید شمس طالقانیپروفسور علی شمخه (استاد دانشگاه شاهزاده محمد بن فهد عربستان)
Prof.Ali.J.Chamkha
Mechanical Engineering Department
Prince Mohammad Bin Fahd University
Al-Khobar 31952,kingdom of Saudi Arabiaپروفسور میخاییل شرمت (استاد دانشگاه تومسک روسیه)
Dr.Mikhail Sheremet
Tomsk State University
Faculty of Mechanics and Mathematics
36Lenin Avenune
Tomsk,634050,Russia


دکتر پوریا احمدی (محقق پسا دکتری دانشگاه سیمون فریزر کانادا)


دکتر کاظم حسن زاده(محقق پسا دکتری دانشگاه پلی تکنیک اکول کانادا) دکتر علیرضا فتحی (مشاور ارشد در طراحی توربینهای گازی در ایران)


دکتر مهدی داراب (دانشگاه علوم و تکنولوژی نروژ)

دکتر سید حسین ساداتی (دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر)

دکتر مهران نصرت الهی (دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر)

دکتر محمدعلی شاهی آشتیانی (دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر)


دکتر جواد مرزبان راد (دانشیار دانشگاه علم و صنعت)


دکتر محسن نظری (دانشیار دانشگاه شاهرود)

دکتر سید محمد حسین شریفی (استادیار دانشگاه صنعت نفت)

دکتر علی یار جوادی (محقق موسسه ماکس-پلانک آلمان؛ استادیار دانشگاه تهران)

 
مهندس سید محمدرضا شریفی (متخصص ارشد نیروگاه- مدیر نیروگاه های ایران در دو دهه اخیر)


دکتر جاماسب پیرکندی (استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر)


دکتر رضا کلانتری نژاد (استاد یار پژوهشگاه هوافضا)


دکتر ابراهیم افشاری (دانشیار دانشگاه اصفهان)


دکتر مصطفی مافی (استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین)


دکتر امین یاقوتیان (استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز)


دکتر فرشاد ترابی (استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر)


دکتر منیژه ذاکری (استادیار دانشگاه تبریز)


دکتر علیرضا نادری (استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر)


دکتر مصطفی محمودی (استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر)


دکتر ناصر ارباب (استادیار دانشگاه آزاد)


دکتر مصطفی نظری (استادیار دانشگاه شاهرود)


دکتر علی عباس نژاد (استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود)


دکتر سامان آبدانان (استادیار دانشگاه اهواز)


دکتر حسن ناصح (استادیار پژوهشگاه هوافضا)


دکتر علی کیماسی (
استادیار دانشگاه خوارزمی)دکتر علیرضا سرایی (استادیار دانشگاه آزاد)


دکتر رامین قاسمی اصل (استادیار دانشگاه آزاد)


دکتر کورس نکوفر (استادیار دانشگاه آزاد)


دکتر مهدی جهرمی (استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر)


دکتر محمد احمدزاده طلاتپه (استادیار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار)


دکتر رفعت محمدی (استادیار دانشگاه اراک)


دکتر محمد حبیبی (استادیار پژوهشگاه نفت)


دکتر محمد قلمباز (استادیار دانشگاه آزاد)


دکتر علی ميرمحمدی ( استاديار دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی)


دکتر امید رهایی (استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)


دکتر روزبه رياضی(استادیار دانشگاه تهران)


دکتر هادی کارگر(استادیار دانشگاه آزاد)


دکت
ر رضا اسماعیل زاده (استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر)

دکتر رضا زردشتی (استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر)

دکتر عباس طر
بی (استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر)

دکتر سیدمهدی نبوی (استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر)

دکتر مجید جمال امیدی (استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر)

دکتر سعید شکرالهی (استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر)


دکتر محمد وهابی (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی)


دکتر محمد گوهرخواه (استادیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز)

دکتر وحید نوروزی (استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول)


دکتر مصطفی اسماعیلی (استادیار پژوهشگاه هوا فضا)


دکتر مهیار رفیعی (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی و محقق بیومکانیک دانشگاه فلوریدا)


دکتر بابک کامکاری(استادیار دانشگاه آزاد)


دکتر محمد شفیعی دهج(استادیار دانشگاه ولیعصر رفسنجان)


دکتر یونس جاوید (هیات علمی دانشگاه خوارزمی)