این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
  

................................................
 
 

مهندس رزاق بلوری افشاردکتر محمدرضا عصاری

دکتر سیدآرش سید شمس طالقانی  

دکتر سید محمدحسین شریفی  

دکتر جاماسب پیرکندی  

دکتر مصطفی مافی  

دکتر رامین قاسمی اصل
 

 
صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

سایت کنفرانس:
mechaero.ir
ایمیل:
info@mechaero.ir

تلفن دبیرخانه:
88063510-88063509
ساعات اداری (8 تا 16)

تلفن اطلاع رسانی:
09109586591
ساعات غیر اداری 17 تا 19