ورود به وبینار دستور العمل ارائه شرکت در وبینار
ادامه مطلب
ادامه مطلب
مشاهده بخشنامه

مسئولین کنفرانس


پروفسور علی شمخه

دانشگاه شاهزاده محمد بن فهد عربستان


پروفسور میخاییل شرمت

دانشگاه تومسک روسیه


دکتر پوریا احمدی

دانشگاه سیمون کانادا


دکتر محمد طیبی رهنی

دانشگاه صنعتی شریف


دکتر محمدرضا عصاری

رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور


دکتر آرمان سلیمانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات


رئیس کنفرانس

دکتر عبدالرزاق کعبی نژادیان

سازمان انرژی های نو ایران


دبیر کنفرانس

دکترمصطفی مافی

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)


دبیر علمی

دکتر سید حسین ساداتی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر


دبیر اجرایی

دکتر زهیر صبوحی

پژوهشگاه هوافضا


دکتر عبدالرزاق کعبی نژادیان

سازمان انرژی های نو ایران


دکتر سید آرش شمس طالقانی

پژوهشگاه فضایی ایران


دکتر جاماسب پیرکندی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر


دکترمصطفی مافی

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)


دکتر اصغر آقا صفایی

هیئت مدیره انجمن حرارتی و برودتی ایران


پروفسور مهدی معرفت

دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعیه ها

ترجمه انگلیسی …

ادامه...

معرفی برگزیدگان کنفرانس…

ادامه...

امکان چاپ …

ادامه...

حامیان علمی کنفرانس

حامیان رسانه ای کنفرانس